Retourneren

De consument heeft het recht Buildsmart ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van de aankoop, zonder schadevergoeding en zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen na levering van het product. Een klant die gebruik wenst te maken van dit recht om van de aankoop af te zien, moet contact opnemen met Buildsmart binnen 14 dagen na levering en de goederen terugzenden (op eigen kosten/risico) aan Buildsmart binnen 20 dagen na levering van de goederen. Uitsluitend artikelen in de originele verpakking zonder schade, met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en de factuur, kunnen worden teruggenomen. Worden in geen geval teruggenomen: gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, artikels die op maat of in een welbepaalde kleur werden gemaakt voor de klant, artikels die, vanwege hun specifieke aard, niet teruggenomen kunnen worden. Wanneer de teruggave te wijten is aan een fout door Buildsmart, dan neemt Buildsmart de transportkosten voor zijn rekening. Buildsmart benadrukt aan de klant dat uitsluitend terugnames en vergoedingen uitgevoerd kunnen worden voor artikelen die werden aangekocht bij Buildsmart.

Deze bepaling is geldig voor alle afzonderlijke stukken besteld op de site met uitzondering van alle producten waarvoor de consument, via een tekenprogramma op de webshop, elk samenstellend element heeft bepaald, zodat deze producten uniek zijn geworden en niet opnieuw kunnen worden verzonden.