Privacybeleid

Indien u op www.buildsmart.be gevraagd zou worden om persoonlijke gegevens te verstrekken geschiedt de verwerking en de behandeling hiervan volledig conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Dit wil zeggen: – dat de persoonlijke gegevens enkel worden verzameld en verwerkt met het doel om de door u gewenste informatie te verstrekken; – dat uw persoonlijke gegevens niet worden meegedeeld aan derden, noch voor direct marketing doeleinden zullen worden gebruikt; – dat u te allen tijde toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op hun juistheid kan controleren en onjuistheden aangaande uw persoonlijke gegevens steeds kan laten corrigeren. Het enige wat u hiervoor moet doen is contact opnemen met de beheerder van onze site. – dat wij alles in het werk hebben gesteld en verder zullen stellen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u meegedeelde persoonlijke gegevens. – dat wij uw gegevens niet gebruiken of verwerken dan voor andere doeleinden dan waarvoor u uitdrukkelijk uw persoonlijke toestemming hebt gegeven; Het gebruik van cookies Deze website maakt gebruik van cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden achtergelaten om het gebruik van onze site te analyseren. De op deze wijze ingewonnen informatie kan worden overgebracht naar onze beveiligde server of die van een derde. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om een overzicht te krijgen van hoe u de website gebruikt, om te rapporteren over de activiteit op onze website en eventueel andere diensten aan te bieden met betrekking tot onze website. Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat de meeste browsers standaard zijn geprogrammeerd om deze cookies te aanvaarden. U kunt uw browser echter zo instellen dat alle cookies geweigerd worden of op die wijze dat telkens wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. De wijziging van deze instellingen kan echter wel met zich brengen dat sommige functies niet naar behoren meer functioneren. Het gebruik van cookies is aan dezelfde voorwaarden onderworpen als diegene van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zoals opgesomd in de privacy verklaring.